Kurstillfälle

Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 4-6, (inklusive 7,5 hp VFU)

I kursen studeras teorier och metoder som används för att förstå hur pedagogisk verksamhet kan utvärderas och utvecklas i relation till enskilda didaktiska moment såväl som till en enskild skolas verksamhet. I kursen behandlas också hur digitala resurser kan användas för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egen undervisningspraktik för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i skolans praktik.

Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar för och genomför undervisning i samtliga undervisningsämnen som ingår i utbildningen, med ett särskilt fokus på ämnena matematik och svenska.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U98
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sociala relationer, konflikter och makt, 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, Svenska 2a för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Svenska 2b för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Matematik 2a för grundlärare 4-6, 7,5 hp och Matematik 2b för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3034

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
20