Kurstillfälle

Engelska för lärare, 90 hp (1-90 hp), gy - ingår i Lärarlyftet II

Det övergripande syftet är att deltagarna utvecklar, fördjupar och förstärker sin ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens genom studier i de ingående delkurserna. Deltagarna förväntas också förstärka såväl sin engelska språkfärdighet som sina kunskaper om kommunikationsteknologins möjligheter och utmaningar för språklärande.

Övrig information

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig, samt skolhuvudmannens godkännande. Studievägledning Vi besvarar dina frågor om Lärarlyftet. Ring 023-77 80 08 eller maila frågan till lararlyftet@du.se. Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Marcia Markus, e-post mmk@du.se, tfn 023- 77 83 55.

Poäng:
90 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U9E
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v2, 2019
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Lärarexamen
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
EN1131

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
50