Kurstillfälle

Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
  • visa förmåga till fördjupad ämnesdidaktisk reflektion utifrån ämneskunskaper och kunskaper om mål och villkor för skolämnet religionskunskap
  • visa på ett utvecklat tänkande kring hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till etisk reflektion
  • visa kunskaper om och förståelse för klassiska och nyare teorier och metoder inom etik och religionshistoria
  • visa ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt gentemot religionsvetenskaplig teori och metod liksom utvalt material
  • analysera ett relevant material inom etik eller religionshistoria
  • planera och genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
  • visa en förmåga att reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U9K
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK1052

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0