Kurstillfälle

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • göra en ingående beskrivning av de långsiktiga anpassningar i organ och vävnader som följer av regelbunden fysisk aktivitet, med betydelse för att främja hälsa och förebygga sjukdomar
  • jämföra och diskutera olika mät- och utvärderingsmetoder för fysisk aktivitetsnivå och fysisk prestationsförmåga
  • välja och motivera valet av träningsmetod beroende på vilka fysiologiska anpassningar som eftersträvas
  • praktiskt tillämpa olika typer av rörelseövningar och redskap för träning och diskutera valet av träningsmetod utifrån syfte och individuella förutsättningar
  • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska den vetenskapliga evidens som finns om sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa vid en vald diagnos eller sjukdomsgrupp
  • planera och utforma individuellt anpassad fysisk träning, utifrån befintlig evidens och med hänsyn tagen till individens hälsotillstånd, motivationsnivå, ålder, kön och sociala förhållanden
  • översiktligt redogöra för individ- och omgivningsfaktorer som har ett påvisat samband med fysisk aktivitet
  • kritiskt diskutera den roll fysioterapi och fysisk aktivitet kan ha, idag och i framtiden, för att nå nationella och globala mål inom folkhälsa och hållbar utveckling

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UAL
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
150 hp på grundnivå, varav minst 60 hp inom huvudområdet fysioterapi eller idrotts- och hälsovetenskap inklusive minst 15 hp anatomi och fysiologi, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
MC3025

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
3

Ansök