Kurstillfälle

Engelska för lärare, 15 hp (1-15 hp), åk 1-3 - ingår i Lärarlyftet II

Kursens mål är att deltagarna utvecklar kunskaper i språkdidaktik samt inom engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha utvecklat god förmåga att använda engelska som undervisningsspråk för att därigenom kunna skapa goda betingelser för unga elevers lärande i ämnet engelska.

Övrig information

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisar i detta ämne i åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig samt skolhuvudmannens godkännande. Studievägledning Vi besvarar dina frågor om Lärarlyftet. Ring 023-77 80 08 eller maila frågan till lararlyftet@du.se. Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Christine Cox Eriksson, e-post cce@du.se, tfn 023- 77 88 58.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UAM
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Lärarexamen
Studieplatser:
40
Kurskod:
EN1133

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
19