Kurstillfälle

Japanska I: Språkfärdighet

Kursen består av två moment vilka i hög grad integreras med varandra:

  1. Muntlig Språkfärdiget (7,5 hp): Med olika praktiska övningar befäster och utvecklar studenterna sin förmåga till meningsfull kommunikation om vardagliga ämnen på japanska. De arbetar individuellt och i grupp med muntliga övningar för att träna upp snabbhet och säkerhet i användandet av språket. Genom studiet av olika satsmönster och uttryck vidareutvecklar de sin kunskap om japanskans grammatik.
  2. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp): Med hjälp av skriv- och läsövningar bygger studenterna vidare på sina grundläggande kunskaper om den skriftliga japanskan och vidareutvecklar sin kännedom om de ideografiska tecknen. Genom att återberätta och uttrycka enkla synpunkter på innehållet i de lästa texterna tränar studenterna även sin muntliga förmåga.

I båda dessa moment tillägnar sig studenterna olika sidor av den kulturella och sociala bakgrunden till ordförråd och uttryckssätt.

I slutet av kursen behärskar studenterna det mesta av grammatiken och en stor del av ordförrådet som ingår i JLPT (Japanese Language Proficiency Test) nivå 5.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UBA
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2, eller 15 hp i japanska, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
JP1042

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
20