Kurstillfälle

Japanska: Modern och nutida litteratur

Kursen innehåller en översikt över den japanska skönlitteraturens utveckling från början av 1900-talet fram till idag. Studenterna läser ett urval representativa verk i engelsk översättning och diskuterar dessa utifrån den kulturella och samhälleliga kontexten. För att stifta bekantskap med någon av den forskning som bedrivits om litteraturen från denna period, läses och diskuteras också kritik, analyser och vetenskapliga artiklar. Några av dessa väljs av studenterna själva.

Som en övning i kursen skriver och redigerar studenterna en valfri artikel om japansk litteratur på Wikipedia, varvid de tränar sig i källkritik, att använda referenser och att uttrycka sig begripligt inför en större publik.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UBT
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
JP2013

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
16