Kurstillfälle

Japanska V: Översättningens praktik

I kursen behandlas både teoretiska aspekter av översättningsvetenskapen och översättningens praktik, med större tonvikt lagd på praktiken. I den teoretiska delen studeras några av de viktigaste teorierna och forskningsmetoderna inom översättningsvetenskapen. I den praktiska delen översätter studenterna mindre avsnitt ur dokument hämtade från olika genrer, i huvudsak från japanska till engelska, och de studerar olika frågor relaterade till översättningsindustrin. Utöver de kommentarer som ges av läraren, övar sig studenterna i att diskutera sina egna och andras översättningar och lär sig på så vis ett kritiskt förhållningssätt i samarbete med varandra.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UBV
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Japanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Japanska IV: Introduktion till översättning, 15 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
JP2010

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
10