Kurstillfälle

Vård och omsorg för personer med demens

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över betydelsen av Socialstyrelsens fastslagna värdegrund för omvårdnad av personer med demens
  • redogöra för ett handlings- och relationsetiskt förhållningssätt i relation till omvårdnadens utformning
  • redogöra för och diskutera hur olika stadier av demenssjukdomar kan påverka livet för personen med demens och dennes anhöriga och vårdare
  • beskriva hur kommunikation och kommunikationssvårigheter påverkar tillvaron för personer med demens, samt strategier och metoder för att bemöta detta
  • beskriva och förklara beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), följa upp åtgärder och behandling, samt kritiskt granska sitt eget och andras förhållningssätt till personer med demens
  • beskriva hur personal kan stödja och kompensera funktionsnedsättningar vid demens
  • beskriva och reflektera över innebörden av värdighet och rättssäkerhet för personer med demens
  • granska och diskutera omvårdnadsforskning inom demensområdet

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UBW
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ1060

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1