Kurstillfälle

Vård och omsorg för personer med demens

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • reflektera över betydelse av Socialstyrelsens fastslagna värdegrund för omvårdnad av personer med demens
  • analysera och värdera konsekvenserna av ett handlings- respektive relationsetiskt förhållningssätt i relation till omvårdnadens utformning
  • reflektera över, kritiskt granska och diskutera hur demenstillstånd i olika stadier kan drabba, hota och påverka livet för den drabbade själv, dennes anhöriga och vårdare
  • reflektera över och förklara innebörden av verbal och icke verbal kommunikation och kommunikationssvårigheter för personer med demenssjukdom
  • analysera och utreda beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD), följa upp åtgärder och behandling, samt kritiskt granska eget och andras förhållningssätt vid möten med personer med demenssjukdom
  • diskutera och beskriva hur personal kan stödja och kompensera funktionsnedsättningar vid demenssjukdom hos äldre
  • reflektera över, beskriva och diskutera innebörden av värdighet, regler och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
  • självständigt söka, värdera och presentera aktuell omvårdnadsforskning inom demensområdet

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UBX
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng i vård, medicin, omsorg, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3123

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1