Kurstillfälle

Japanska: Kandidatexamensarbete

Kursen består av ett individuellt forskningsprojekt inom ett ämnesområde relaterat till japansk litteratur, lingvistik eller översättningsvetenskap. Den inleds med ett antal seminarier vid vilka studenterna presenterar sin planering av ett eget forskningsprojekt och diskuterar de andra studenternas förslag, samt diskuterar olika frågeställningar som rör formalia vid uppsatsskrivande. Större delen av kursen består av självständigt forskningsarbete. I mitten av kursen hålls ett seminarium vid vilket en första version av uppsatsen läggs fram och diskuteras av kursdeltagarna. Den färdiga uppsatsen ventileras i slutet av kursen.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UBY
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Japanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 150 hp på grundnivå, varav minst 75 hp inom ämnet japanska, av vilka minst 45 hp på grundnivå 2, inklusive kursen Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
JP2011

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4