Kurstillfälle

Tillverkningsteknik

Kursen behandlar grundläggande maskin- och materialtekniska begrepp och metoder kopplade till verkstadsteknisk tillverkning. Genom praktiskt verkstadsarbete och laborationer ges en förståelse för de teoretiska grunderna, bl a genom ett grupparbete som omfattar utveckling och optimering av konstruktionen av en mekanisk produkt. Produkten tillverkas och utvärderas med avseende på de val som gjorts, och hela projektet redovisas i en muntlig presentation och en skriftlig rapport. Etiska perspektiv på ingenjörsrollen diskuteras, liksom hur ett projektarbete utförs på ett effektivt och strukturerat sätt.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UC5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till Produktutveckling, 4 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1070