Kurstillfälle

Pedagogisk-didaktisk kompetens för högskoleförlagda lärarutbildare

Kursens övergripande mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper om skola, lärarutbildning och didaktik i syfte att stärka deras kompetens som högskoleförlagda lärarutbildare. Kursen innehåller dels en gemensam allmändidaktisk, pedagogisk del för alla deltagare, dels en ämnesdidaktisk specifik del som behandlar relationen mellan akademiska discipliner och skolämne. I kursens andra del väljer deltagarna ett eller ett par skolämnen med relevans till den egna inriktningen.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UC7
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande treårig kandidatexamen
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3015