Kurstillfälle

Vård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Kursens övergripande mål är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom vård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och reflektera kring epidemiologi och etiologi för urin- och tarminkontinens,
  • beskriva och diskutera urinvägarnas anatomi, fysiologi och vanligt förekommande patologiska tillstånd som kan orsaka blås- och tarmfunktionsstörningar,
  • reflektera och värdera hur livskvaliteten påverkas vid blås- och tarmfunktionsstörningar med hänsyn tagen till individen i olika åldrar,
  • planera, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid inkontinensproblematik,
  • förskriva förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens, med hänsyn tagen till individen och samhällsekonomiska aspekter, och genom att tillämpa gällande lagar och författningar.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UCN
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sjuksköterskeexamen eller sjukgymnastexamen eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
MC2021

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
2