Kurstillfälle

Franska: Kultur och samhälle II

Kursen omfattar såväl en fördjupning som breddning av kunskaper och insikter i förhållande till kursen Franska : Kultur och samhälle I, samt en diskussion om begreppet ”kultur”. Under kursen analyseras muntligt och skriftligt artiklar och texter som behandlar Frankrikes historia, det franska samhället och den fransktalande världen. Studenterna reflekterar även kritiskt kring dessa texter. Kursen omfattar också studier av det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.
Lägg märke till att det krävs en extern webbkamera inför online tentamen enligt de interna reglerna som gäller vid Högskolan Dalarna

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UDH
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
30 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp och Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1086

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
7