Kurstillfälle

Franska: Argumentations- och presentationsteknik

Kursen innehåller avancerade studier i skriftlig och muntlig franska utifrån ett argumentations- och presentationsperspektiv. Olika typer av skriftliga och muntliga produktioner som används i franska yrkesmässiga situationer studeras och analyseras. Den studerande lär sig de viktigaste retoriska begreppen och övar sig i att argumentera i tal och skrift genom att producera olika dokument och utföra muntliga presentationer som är sedvanliga i yrkesmässiga situationer på franska. Kursen innefattar obligatoriska seminarier på bestämda tider, är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. För mer information, kontakta André Leblanc, all@du.se


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UDP
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i franska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2 samt 30 hp i franska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
FR3015

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6