Kurstillfälle

Franska: Magisterexamensarbete

Den studerande genomför ett skriftligt arbete på i det närmaste korrekt franska som innefattar en 25-30 sidor (7500-9000 ord) lång uppsats utifrån en språk- eller litteraturvetenskaplig frågeställning. I kursen ingår också att muntligt presentera och argumentera för egna resultat och argument liksom att kritiskt analysera andras examensarbeten.
Kursen innefattar obligatoriska seminarier på bestämda tider, är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Lägg märke till att kursen ges på både kvartsfart och halvfart. För mer information, kontakta André Leblanc, all@du.se


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UDQ
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Filosofie kandidatexamen om 180 hp, med 90 hp inom huvudområdet franska samt 30 hp i franska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
FR3022

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5