Kurstillfälle

Spanska II: 1900-talslitteratur och kultur i Spanien

Kursens mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i spansk kultur och litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera spansk litteratur från 1900-talet både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av litterära begrepp
  • redogöra för huvudstrukturen och språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till Spaniens språkliga varieteter och register
  • med utgångspunkt i olika litterära texter presentera och försvara sina texttolkningar muntligt och skriftligt på korrekt, varierad och idiomatisk spanska
  • visa en god förståelse för spanska kulturella och litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt på ett välargumenterat sätt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
  • reflektera över litteraturens betydelse för det egna språklärandet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UE8
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP1032

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5