Kurstillfälle

Spanska II: Grammatik och akademiskt skrivande

Den här kursen är en delkurs av Spanska II som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Kursens ena övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i spanska språkets grammatik samt om språkets grammatiska variation. Det andra övergripande målet är att studenten behärskar att genomföra en mindre språkvetenskaplig studie samt att producera en vetenskaplig uppsats.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa goda kunskaper i spanska språkets grammatiska variation i olika spansktalande områden
  • både skriftligen och muntligen kritisera och reflektera över akademiska texter på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska
  • visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
  • presentera och försvara sina åsikter skriftligt på korrekt, varierad, välargumenterad och idiomatisk spanska med utgångspunkt i olika ämnen
  • visa goda kunskaper om kontrasten mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader.
  • genomföra en mindre omfattande språkvetenskaplig studie och författa en vetenskaplig uppsats.


Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEA
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 hp, Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp och Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp på grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive Skriftlig språkfärdighet och grammatik, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kurskod:
SP1040

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8