Kurstillfälle

Sorgens många ansikten - sjukdom, kultur och existentiella frågor

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och insikter i hur sorgens många ansikten kan belysas och ges en ökad förståelse genom det humanistiska kunskapsfältet. Det blir en betraktelse av både psykisk och fysisk sjukdom, sorg och död. Ämnet behandlas utifrån individ- och anhörigsynvinkel, men också från samhälleligt och kulturellt perspektiv med historiska tillbakablickar och filosofiska resonemang kring förståelse av jaget och dess moraliska status. Fokus kommer att ligga på fördjupning i skönlitteratur och film som försöker gestalta de svåra processerna.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEC
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
LI1047

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5