Kurstillfälle

Kvalitet

Inledningsvis behandlas kvalitetsbegreppet och hur kvalitet påverkar olika intressenter och avnämare. Kursen tar därefter upp arbetssätt som hjälper till att utveckla tillförlitliga och tåliga produkter som tillfredsställer kundernas behov, och fortsätter med metoder som hjälper till att säkerställa att produktionen styrs och utvecklas mot önskad kvalitetsnivå. Avslutningsvis berörs hur en organisation på ett systematiskt sätt leder och utvecklar sina processer mot de mål man eftersträvar inom kvalitetsområdet, inklusive betydelsen av de val som görs inom området socialt ansvarstagande.

Poäng:
3,7 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1058