Kurstillfälle

Energisystem

I kursen behandlas komplexa energisystem, vilket innebär system som omfattar både tillförsel och användning av energi. Detta kan som exempel vara kommunala energisystem som omfattar fjärrvärme och dess användning i bebyggelsen, industriella energisystem som omfattar primära resurser för el- och värme i processer och stödsystem eller en översikt över regionala energisystem från primära energiresurser till användning i olika sektorer av samhället.

Begreppet energisystem utökas också till en socioteknisk systemsyn, vilket innebär att sociala komponenter ingår för att förklara hur systemen utformas och förändras över tid beroende på hur professionella aktörer agerar och hur företagsinvesteringar, institutionella regelverk och styrmedel påverkar deras beslut.

Inledningsvis ges ett antal föreläsningar för att ge exempel på olika typer av regionala, kommunala och industriella energisystem, gällande regelverk och styrmedel på nationell och EU-nivå, företagsekonomiska grunder för investeringar samt brukarfrågor som rör energianvändning. Kursen innehåller övningar och inlämningsuppgifter i modellering och simulering av energisystem med några typer av modeller.

I kursen genomförs ett projekt i form av en fallstudie där problemformuleringen kommer från ett verkligt projekt i företag. Uppgiften kan närmast liknas vid ett konsultuppdrag och kan gälla till exempel att undersöka systemförändringar där man vill uppnå lägre energianvändning eller effektutjämning. Projektet genomförs i grupp och i nära samarbete med ett (eller flera) företag. Under projektets gång ges återkoppling i seminarieform. Även presentation på företaget ingår. Det ska vara möjligt att använda samma fallstudie för att göra resurs- miljövärdering i den kurs i Energisystemens resurshantering och miljöpåverkan som går parallellt.

Kursen förbereder för självständigt arbete (examensarbetet).


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEL
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v13, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Elkraftteknik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Installationsteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Fjärrvärmeteknik 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG2006

Ansök