Kurstillfälle

Energisystemens resurshantering och miljöpåverkan

Kursens innehåll sätter energiteknik och –system i ett sammanhang som kopplar till hur resurser används och vilken påverkan detta har på klimat och miljö både lokalt och globalt.

Kursen tar avstamp i hållbar utveckling och speciellt hållbara energisystem, resurshantering samt miljöpåverkan. Kursen innehåller också resursfrågor kopplade till ändliga och förnybara energiresurser samt hur energisystem utnyttjar land, hav och luftrum och hur detta samspelar med ekosystemtjänster och samhällets samlade resursbehov. I kursen presenteras beräkningsmetoder för miljö- och energivärderingar och hur de ligger till grund för certifierings- och klassificeringssystem. Det är viktigt att studenterna får lära sig att kritiskt granska och utvärdera hur dessa kan tillämpas.

Kursen inleds med föreläsningar om hållbarhetsbegreppet, resurseffektiv användning av jordens begränsade resurser i sin helhet för olika ändamål, energi- och miljövärderingsmetodik, certifierings- och klassificeringssystem, miljöprövning samt styrmedel. Övningar innehåller LCA (livscykelanalys) och beräkningar enligt olika energi- och miljövärderingsmetodiker med beräkningsverktyg.

Kursen innehåller ett projekt där studenter i grupper behandlar miljö- och resursfrågor i det projekt som genomförs i kursen Energisystem.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEM
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v13, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Förnybar elgenerering 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG2005

Ansök