Kurstillfälle

Mekanisk konstruktion

Kursen behandlar teori och praktik i konstruktionsarbetet samt effektivt konstruktionsarbete. Inledningsvis görs en analys av konstruktionsdetaljer i en eller flera produkter.
Vidare behandlas monteringsvänlighet med avseende på lyft och inpassning av detaljer och delmontage. Problematik och avvägningar kring inköp av färdiga detaljer diskuteras. Kursen tar även upp svetsklasser och svetsnormer, toleranser, standarder, patent, samt miljöaspekter. Kursen innehåller även normalt förekommande konstruktionselement, t.ex. skruv, och svets.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Mekanik grundläggande kurs, 5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1062