Kurstillfälle

Verkstadsautomation

Kursen behandlar automatiska system och hur de kan användas i verkstadsindustri. Kursen ger studenten övning i att, utifrån maskinkonstruktörens perspektiv, kunna deltaga aktivt i projekterandet av automatiska system samt färdigheter i programmering av enklare styrningar av processer.

Kursen avhandlar förutsättningar för verkstadsteknisk automatisering, speciellt inriktat mot monteringsteknik. Vidare ges en introduktion till monteringstekniken med behandling av alla i monteringsprocessen ingående moment. Grundläggande termer och begrepp samt olika monteringsprinciper behandlas, vilket ger en bakgrund till monteringsprocessen.

Vidare följer en genomgång av principer för maskiner och utrustning i monteringssystem såsom enkla automater, industrirobotar, materialhantering, övervakning samt människa-maskin problematiken, manuell och automatisk montering, tillförsel, artificiell syn och flexibla automatiska monteringssystem.

Monteringsanpassad konstruktion behandlas, vilket är viktigt vid såväl manuell som automatisk montering.

Kursen innehåller laborationer inom styrteknik där programmering av automationsutrustning av olika typer övas.

I ett projektarbete används inhämtade kunskaper. Ett manuellt system studeras med utgångspunkten att detta skall ersättas med ett automatiskt system.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Tillverkningsmetoder 7,5 högskolepoäng och Elektroteknik och styrteknik 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1065