Kurstillfälle

Industrialisering

Industrialisering avser i detta fall hela processen från produktidé till avslutad produktion för en produktutvecklande och producerande organisation.

Kursen behandlar risker med produkter och produktionssystem ur perspektiven hållbarhet, funktion och personskador. Produktens hela livscykel behandlas, från idé till omhändertagande efter användning respektive utrangering av produktionsutrustning. Konstruktiv kritik av andras arbeten diskuteras. Avslutningsvis görs en djupare studie av ett valfritt område inom kursens ramar.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UER
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Produktutveckling 7,5 högskolepoäng, Tillverkningsmetoder 7,5 högskolepoäng, Kvalitet 3,7 högskolepoäng och Arbetsmiljö - Riskeliminering inom industriell arbetsmiljö 3,8 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MT2019