Kurstillfälle

Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik

Studenten arbetar självständigt med problemlösning inom ett maskintekniskt område. Studenten söker själv upp ett lämpligt examensarbete hos ett företag eller en organisation. Arbetet presenteras skriftligt i ett startgodkännandeformulär innehållande en beskrivning av bakgrund, problemformulering, syfte och mål. Formuläret ska godkännas av examinator innan arbetet kan fortsätta. Under arbetets gång samlas lämplig teoretisk och empirisk data för analys för att nå angivet syfte och mål.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UES
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
150 högskolepoäng inom Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram, varv minst 75högskolepoäng ska vara inom maskinteknik samt Vetenskaplig metod 2,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MT2018