Kurstillfälle

Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (inklusive 7,5 hp VFU)

I kursen studeras pedagogiska, psykologiska och sociokulturella teorier om barns utveckling och lärande. Dessa sätts i relation till teorier om barns uppväxt och uppväxtvillkor. I detta sammanhang betonas de digitala mediernas och lärandemiljöns betydelse för barns utveckling och lärande.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen utvecklar den studerande sitt pedagogiska ledarskap och kopplar didaktiska frågeställningar med inriktning mot bild och matematisk begreppsbildning till barns utveckling och lärande.

Den studerandes egen utveckling uppmärksammas ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
På väg mot förskolläraryrket, 15 hp
Lek och kommunikation I 15 hp
Lek och kommunikation II 15 hp
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1054