Kurstillfälle

Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass

I kursen behandlas begrepp som barn i behov av särskilt stöd, inkludering, normalitet, dokumentation och uppföljning och föräldrasamverkan. Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv i relation till förskollärarens ledarskap och ansvar i uppdraget. I kursen diskuteras uppdraget att möta barns olikheter och behov i samverkan med kollegor, andra professioner och föräldrar. I kursen ingår observationer och analys av barns lärande och utveckling med stöd av olika teorier. Fokus läggs på aktiviteter och relationer mellan barn såväl som mellan vuxna och barn i förskolemiljöer.

Den studerande får i kursen arbeta med att utveckla fördjupad kommunikativ förmåga i tal och skrift i syfte att stödja den pedagogiska verksamhetens uppdrag i relation till specialpedagogiska frågor. Teknikburna och gestaltande kunskapsprocesser införlivas i bearbetning och framställning av olika kursuppgifter.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UEY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Sociala relationer, konflikter och makt i förskolan och förskoleklassen (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3046