Kurstillfälle

Byggfysik

Kursen består av fyra delar. I den första delen behandlas värmetransport genom byggnadsskal och inverkan på byggnaders energihushållning. Del två handlar om fukt i material, fukttransport genom byggnadsdelar och fuktskydd. Tredje delen handlar om akustik och ljudisolering, och sista delen tar upp brand, brandförlopp och brandskydd. Genom alla delar relateras det till aktuella byggregler. Som stöd till kursens teoretiska moment utförs laborationer inom värme, fukt och ljud.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UF2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1056