Kurstillfälle

Byggprojekt småhus

Kursen består av två block där det första blocket är inriktat på teoriuppbyggnad medan det andra blocket skall främja en praktisk tillämpning av teorierna. Kursens första del behandlar uppbyggnaden av ett småhus med erforderliga byggtekniska lösningar som grund-, vägg- och takkonstruktion. Kursen behandlar vidare värmeisoleringens funktion och egenskaper, fukt i byggnader, ljudisolering samt brandskydd för byggnader. Grunderna för CAD-ritning tas upp med lager, färger, koordinatsystem, skalor och filhantering. Studenterna lär sig de vanligaste ritverktygen, måttsättning, ritningsframställning och utskrifter både genom teori och praktiska övningar. Inom mätteknikmomenten i kursen behandlas rikets koordinat- och höjdsystem, instrumentlära, inmätnings- och utsättningsmetoder, satellitgeodesi samt felteori. Kursen avslutas med ett projektarbete där ritningar och en teknisk beskrivning tas fram för ett småhus. I småhusprojektet tillämpas även de erhållna kunskaperna inom mätteknik genom moment som avvägning och utsättning.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UF3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kurskod:
BY1055