Kurstillfälle

Vägteknik

Kursen behandlar hur en väg-, ban- samt brokonstruktion utformas för att klara påkänningar från klimat och trafik samt vilka egenskaper som krävs hos olika delar i konstruktionen. De krav som finns i olika svenska regelverk gås igenom och kursdeltagarna tillgodogör sig kunskaper om materialegenskaper, materialkrav och provningsmetoder. Vägbeläggningar av olika slag beskrivs både vad avser deras egenskaper och hur utvecklingen av spår och ojämnheter påverkar trafikanterna. Kursen behandlar också hur infrastrukturkonstruktionerna bryts ner av klimat och trafik och hur de måste underhållas för att behålla sina egenskaper. Viktiga moment i kursen är också avvattning, dränering, tjälskydd, erosionsskydd, vinterväghållning, grusvägar, järnvägsteknik, broteknik, VA-teknik samt planering av drift- och underhållsåtgärder.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UF4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 15 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning, åk 1.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1054