Kurstillfälle

Högskoleförberedande kurs

I kursen genomförs en självständigt utformad undersökning med fokus på vetenskapligt arbetssätt inom ett avgränsat område inom naturvetenskap eller teknik. Kursen behandlar metodval, planering, genomförande samt muntlig och skriftlig rapportering av en mindre undersökning. Vidare behandlas litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Preparandnivå
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFE
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 12/A12 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Biologi B/Biologi 2, Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 och Kemi B/Kemi 2
Studieplatser:
Kurskod:
KT0001