Kurstillfälle

Franska II med didaktisk inriktning

Kursens mål är att de studerande utvecklar fortsatta kunskaper i det franska språket, om franskspråkig kultur och litteratur samtidigt som de förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmågan att reflektera över det egna lärandet. Kursen kan bestå av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.
Lägg märke till att, för en eller flera delkurser, krävs en extern webbkamera inför online tentamen enligt de interna reglerna som gäller vid Högskolan Dalarna.
 För mer information, kontakta Mattias Aronsson mar@du.se

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFM
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Franska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skrifltig språkfärdighet och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1091

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
26