Kurstillfälle

System- och verksamhetsutveckling

Kursen behandlar olika synsätt gällande teorier, modeller och metoder för utveckling av system samt livscykeln för ett IT-system. Kursen introducerar begreppsmodellering och studenten ska efter kursen kunna skapa egna begreppsmodeller med hjälp av IT-verktyg.

Kursen behandlar även att praktiskt genom ett metodiskt arbete ta fram en funktionell kravspecifikation för en verksamhet i förändring, omfattande verksamhetsdefinitioner, verksamhetsanalyser och analyser av IT-systemets funktioner.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFN
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1065