Kurstillfälle

Forskningsmetodik i ämnet informatik

Kursen baseras på de fyra huvudbegreppen: vetenskapligt förhållningssätt, metodik, metod och praktiskt tillvägagångssätt. Efter genomförd kurs ska studenten ha förvärvat:
  • förståelse för vetenskapliga förhållningssätt som påverkar en utredares/forskares metodmedvetenhet och metodval inom informatikämnet.
  • faktakunskaper och förståelse för metodik för datainsamling och analys inom informatikämnet.
  • faktakunskaper och förståelse för genomförandeprinciper – metoder – inom informatikämnet.
  • faktakunskaper och förståelse för praktiska tillvägagångssätt i samband med utredning och forskning inom informatikämnet.
  • faktakunskap om centrala informationsresurser.
  • förmåga att söka bland olika informationskällor samt förmåga till kritisk granskning och värdering av information i samband med datainsamling.
  • förmåga att skriva metodredogörelser i vetenskapliga rapporter.
  • förmåga att genomföra kunskapsprojektering i samband med vetenskaplig utredning och forskning.
  • förmåga att använda IT-system som stöd för insamling, bearbetning/analys och presentation.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kommunikation, gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt, IK1023 7,5 hp eller Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster, IK1024 eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1035