Kurstillfälle

Färghantering och bildoptimering

Kursens huvudfokus ligger på att studenten skall tillägna sig kunskaper i omgivningens betydelse för vår färgperception och hur olika tekniska förutsättningar påverkar möjligheten att återge färger samt hur en digital bild eller ett produktionsunderlag skall anpassas för att optimeras beträffande färgåtergivning och skärpning för en given typ av publicering. En väsentlig del i kursen är att upprätta ett färghanterat arbetsflöde så att färgåtergivningen vid publicering kan förutsägas genom användande av ICC-profiler.
Kunskap om principerna för olika kulörsystem (CIELab, RGB, CMYK, NCS, HEX och dekorfärger) är grundläggande för att förstå de tekniska förutsättningarna som påverkar det färgomfång som olika enheter kan producera. För att kunna kommunicera med andra aktörer i produktionsflödet krävs förståelse för grundläggande begrepp och terminologi, vilket är av stor betydelse och betonas genom hela kursen.
Genom laborationer ges grundläggande förståelse för hur omgivningen bör anpassas för att ge förutsättningar för att kunna göra relevanta bedömningar av färgåtergivningen hos tryckta och utskrivna publikationer samt hur omgivningen påverkar vår upplevelse av färger på en bildskärm.
Genom övningar tränas studenten i att skapa egna ICC-profiler och att använda ICC-profiler i ett färghanterande arbetsflöde för att kunna utföra softproofs i olika programvaror som används för bildredigering, illustration och layout. I kursen belyses även hur färgåtergivningen påverkas av val av renderingsmetoder och var i processen konvertering mellan olika färgrymder sker.
Anpassning av skärpa, färgåtergivning, upplösning och filstorlek utifrån tänkt publiceringsform samt kontroll, bedömning och framtagning av förprovtryck är andra viktiga moment i kursen.Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1087