Kurstillfälle

Installationsteknik

Studenten ska skaffa sig kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad och funktion för anläggningar för uppvärmning, ventilation, tappvarmvatten, vatten och avlopp i byggnader. Studenten ska känna till den historiska utveckling av dessa system samt vilka normer som reglerar utförandet. Studenten ska också kunna förstå innehållet i en VVS-ritning ( Värme, Ventilation, Sanitet).

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
  • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
  • beskriva uppbyggnad av och material för vatten- och avloppssystem i byggnader
  • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
  • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
  • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
  • läsa installationsritningar
  • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
  • känna till den historiska utvecklingen av installationssystem i byggnader

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1044