Kurstillfälle

Fastighetsförvaltning

Äldre byggteknik i trä, tegel och betong gås igenom liksom skador och renoveringsbehov i det byggda beståndet. Begreppet byggnadskulturvård definieras. Myndighetskrav vid ändring av byggnad studeras utifrån PBL och Boverkets byggregler. Underlag för resurseffektiv förvaltning och ombyggnad tas fram. Innehåll och uppbyggnad av en underhållsplan studeras liksom grunderna i fastighetsekonomi.

Som projektarbete gör studenterna en underhållsplan för en byggnad.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng och Byggfysik 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1062