Kurstillfälle

Ledarskap och arbetsmiljö

Kursen behandlar grundläggande organisations- och ledarskapsbegrepp, industriell arbetsmiljö samt betydelsen av att organisera sig för ökad effektivitet. Vilken betydelse ledarens kunskaper om lagstiftning och praktik kan ha för organisationens arbetsmiljöarbete diskuteras också. Detta innebär att kursen tar upp grundläggande organisationsteorier och att inverkan av organisationens struktur och uppbyggnad för beslutsfattande och beslutsprocesser också behandlas. Dessutom behandlas arbetsmiljöarbetet ur individ-, företags-/organisations- och samhällsperspektiv. Olika typer av organisationskulturer och individers reaktion på förändring av dessa diskuteras också. Ett genomgående tema i kursen är det kritiska tänkande som krävs av ledarskapet, för att skapa framgångsrika organisationer. Härvid behandlas bland annat tvärfunktionellt ledarskap såsom kvalitetsledarskap, produktutvecklingsledarskap, arbetsmiljöledarskap, och projektledarskap.
I kursen relateras strategier för attraktivt arbete och minskade risker i arbetsmiljön till företagsekonomiska och samhälleliga aspekter.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE1065