Kurstillfälle

Materiallära för produktionstekniker

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Beskriva de vanligaste kristallstrukturerna i metalliska material.
  • Beskriva några vanliga gitterdefekter.
  • Beskriva interstitiell och substitutionell diffusion.
  • Utnyttja Fe-C diagrammet och använda hävstångsregeln.
  • Beskriva förloppet vid fasomvandlingar och hur mikrostrukturen utvecklas.
  • Redogöra för några härdningsmekanismer.
  • Redogöra för värmebehandling av stål.
  • Redogöra för mekaniska egenskaper och mekanisk provning.
  • Beskriva huvudtyper av stål och några andra legeringar samt deras tillämpningar.

Poäng:
4,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v10, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MP1012

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0