Kurstillfälle

Examensarbete inom tillverkningsteknik för högskoleexamen

Arbetet består av en självständigt utformad projektstudie inom ett avgränsat område;
huvudområden inom Produktionsteknikerprogrammet (Bearbetningsteknik, 3D CAD, CNC-teknik eller maskinelement). Uppgiften (forskningsrelaterade eller industrirelaterade) består i att formulera mål och söka effekter av projektet. Bakgrundsmaterial inhämtas t ex genom litteraturstudier. Resultatet av egna undersökningar eller insamlade uppgifter analyseras, bearbetas till en rapport som också skall redovisas muntligt.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UFY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 90 högskolepoäng av Produktionsteknikerprogrammet (120 högskolepoäng), varav 13,5 högskolepoäng skall vara inom ämnet Maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MT1025

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0