Kurstillfälle

Examensarbete inom byggteknik för högskoleexamen

Arbetet består av en självständigt utformad projektstudie inom ett avgränsat område inom byggteknik. Uppgiften består i att formulera mål och syfte, insamla uppgifter och utföra undersökningar. Bakgrundsmaterial inhämtas t ex genom litteraturstudier. Resultatet av insamlade uppgifter och egna undersökningar analyseras och bearbetas till en rapport som också skall redovisas muntligt.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UG4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 90 högskolepoäng inom programmet Byggarbetsledare (120 högskolepoäng) samt startgodkännande av examinator.
Studieplatser:
Kurskod:
BY1025