Kurstillfälle

Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare

I kursen behandlas begrepp som normalitet, inkludering, elever i behov av särskilt stöd, bedömning för lärande såväl som bedömning av lärande. Begreppen problematiseras ur olika specialpedagogiska perspektiv. Vidare behandlas elevers lärande, bedömning och betygssättning ur ett kritiskt granskande perspektiv. Ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för, och av, lärande samt hur kunskap och kunnande kan komma till uttryck på olika sätt analyseras och värderas i relation till styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UG6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9 (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3043

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
6