Kurstillfälle

Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan

I kursen studeras olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling som kan användas i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Kursen behandlar arbets- respektive utvecklingsorganisationens kompletterande organisatoriska perspektiv på skolutveckling, Learning study som en modell för kollegial undervisnings- och skolutveckling, aktionsforskning samt bedömning för lärande. I kursen behandlas vidare hur lärare och skolledare kan förhålla sig till hur verksamheten kan utvärderas och systematiskt utvecklas, från enskilda didaktiska moment till utbildningssystemet lokalt, nationellt och internationellt.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Utveckling och lärande (i grundskolans åk 7-9 eller gymnasieskolan), 15 högskolepoäng, och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3045

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6