Kurstillfälle

Verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolan

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna i pedagogiskt arbete genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att den studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således av de frågeställningar den studerande möter under sin egen ämnesundervisning. Den studerande kopplar den egna undervisningen till egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Under kursen tar den studerande ett självständigt helhetsansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i båda de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng samt minst 90 högskolepoäng i ämne 1 och 90 högskolepoäng i ämne 2, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3048

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5