Kurstillfälle

Trycksaksproduktion

Kursen diskuterar trycksaken som medium och behandlar i huvudsak press- och postpresstegen i en grafisk trycksaksproduktion i teori och praktiken.

I kursen läggs särskild fokus på de aspekter av tryckmediet som inte återfinns i digitala medier, främst genom olika typer av efterbehandlingar (bindningstyper, yteffekter, stansningar och falsningar), som därmed kan utgöra en konkurrensfördel. Även olika typer av tryckmetoder (både med och utan statisk tryckform) behandlas, liksom tryckpressarnas konfiguration och tryckresultat.

Dessa kunskaper ligger sedan till grund för att kunna motivera val och diskutera av tryck- och efterbehandlingsmetod för en trycksak baserat på dess egenskaper, användningsområde och principiell budget.

I kursen berörs även olika sätt att utvärdera det tryckta resultatet dels subjektiv (t.ex. visuell jämförelse mot förprovtryck under standardiserade betingelser), dels med hjälp av mätinstrument (främst spektrofotometer på kontroll- och mätfält).

I kursen berörs också principerna för hur en färgstyrd process etableras, och vilka förutsättningar som en sådan process kräver för att ge ett förutsägbart färgresultat genom stegen processkontroll, kalibrering, karaktärisering och profilering och senare konvertering. Dessa kunskaper omsätts i praktiken när den studerande i laboration får skapa egna ICC-profiler för utenheter.

Relationen objekt–ljustyp–betraktare lyfts fram och undersöks för att visa hur dessa påverkar den uppfattade kulören. Även färgrymden CIELAB behandlas, liksom olika sätt beskriva färgskillnader.

Kursen problematiserar också kring vilken miljöpåverkan den grafiska produktionen och trycksaker kan ha, och diskuterar olika perspektiv kring vilket ansvar respektive aktör (främst beställaren, formgivaren, producenten och konsumenten) har i samband med detta.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGM
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grafisk introduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller Grafisk introduktion och illustration, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Bildbehandling 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
GT2033