Kurstillfälle

Fotorealistisk 3D-framställning

Den största delen av kursen fokuserar på att med hjälp av genomgångar, praktiska övningar och inlämningsuppgifter ge studenten praktiska kunskaper om 3D i Cinema 4D, bl.a. med fokus på arbetsmomenten:
  • Fotorealistisk 3D
  • Modellering
  • Material
  • Texturering
  • Ljus
  • Skuggor
  • Rendering
  • Simulationer som modelleringsverktyg
Kursen belyser vilken kunskap som måste uppnås för att arbeta med 3D-grafik samt vilka färdigheter en grafisk designer behöver för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med en 3D-artist professionellt.

Studenten får under en föreläsning och internetbaserade gruppdiskussioner granska fotorealistisk 3D-grafik och ska därefter skriftligt redovisa för hur han/hon granskar fotorealistisk 3D-grafik.

Studenten lär sig några animationsverktyg som hjälper 3D-artister simulera hur flera objekt dynamiskt interagerar med varandra. Studenten arbetar sedan vidare med 3D-objektet mot en stillbild med hjälp de former som simulationen genererat.

Studenten tränas också på (särskilt i samband med inlämningsuppgifter) att med hjälp av självutvärdering bedöma sina egna begränsningar inom Cinema 4D för att därigenom reflektera och identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGN
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Bildbehandling 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Fotografi: Teknik och bildkomposition 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
GT1036