Kurstillfälle

Avancerad bildbehandling

Kursen fokuserar på att med hjälp av praktiska övningar och inlämningsuppgifter (individuellt och i grupp) möjliggöra för studenten att utifrån tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter inom fotografering och grundläggande bildbehandling ytterligare utveckla avancerade färdigheter i bildbehandling genom Photoshop.

Den studerande får lära sig de tekniska krav som i arbetslivet ställs på retusch av hög kvalitet.
Kursens arbetssätt simulerar branschens arbetsflöde och lägger stor vikt på ansvaret, planeringen, kvalitén, kreativa processen, återkopplingen och kommunikationen mellan kund och retuschör.

Kursen behandlar även:

  • bildbehandling beroende på bildkategori (exempelvis skapande av avståndskontraster i naturbilder och restaurering av skadade bilder)
  • avancerade maskningstekniker och justeringsverktyg
  • anpassning av bilder för olika media, i huvudsak med olika ICC-profiler och format i åtanke
  • produktionsanpassade gränssnitt i Adobe Photoshop med hjälp av Adobe Configurator

I samband med inlämningsuppgifterna betonas vikten av att förhålla sig till given uppdragsbeskrivning (där det framgår vilka krav som ställs på bildbehandlingen), vikten av att förhålla sig till givna tidsramar samt till den återkoppling som fås.

Studenten får i en inlämningsuppgift visa på att hen kan rädda en bild som blivit bildbehandlad av en oerfaren retuschör.

Under en praktisk examination ska studenten utifrån en obehandlad bild efterlikna en given bildbehandlad referens.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Bildbehandling 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
GT2046