Kurstillfälle

Examensarbete för högskoleexamen i Grafisk teknologi

Examensarbetet bygger på kunskaper förvärvade under utbildningen. Det kan utföras som ett akademiskt projekt inom högskolan eller som ett projekt i samarbete med ett externt företag eller organisation. Arbetet innebär att formulera mål för projektet, därefter följer arbete med litteraturstudier och att genomföra en studie, samt göra värdering av resultaten. Arbetet sammanställs i rapportform och försvaras vid ett seminarium.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%, Individuell takt medges
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
60 hp kurser inom Grafisk Teknologi inklusive kurserna Tryckta och digitala publikationer, 7,5 hp grundnivå 2 och Kommunikation och gruppdynamik, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
GT1040